Mokymo centras


MOKYMO (STUDIJŲ) PROGRAMŲ SĄRAŠAS, VALANDOS, KAINOS

Eil. Nr. Valstybinis kodas Mokymo (studijų)
programos pavadinimas
Išduodamo pažymėjimo kodas Valandos, savaitės
1. 265104101 Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 400-(160+240), 10 sav.
2.        262104101 Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 416-(176+240), 11 sav.
3.        260086210 Darbdavio, jam atstovaujančio asmens saugos darbe mokymo programa 3106 16 val., 2 dienos
4.        260102204 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymo programa 3106 40-(34+6), 1 sav.
5.        560102208 Darbų saugos tarnybų specialisto mokymo programa 3106 40 val., 5 dienos
6.        260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa 3106 72-(48+24), 2 sav.
7.        560084006 Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa 3106 38 val., 1sav.
8.        560084006 Kėlimo kranų priežiūros meistro mokymo programa 3106 80 val., 2 sav.
9.        261071601 Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa 3106 240-(72+168) 6 sav.
10.        260073205 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 3106 64-(44+20), 2 sav.
11.        265104102 Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa 4111,4112 280-(120+160), 7 sav.
12.        265104103 Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 520-(216+304) 13 sav.
13.        260071502 Krovimo kranų (hidromanipuliatorių operatoriaus mokymo programa) 3106 152-(56+96), 4 sav.
14.        560052403 Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa 3106 40 val., 1 sav.
15.        262104104 Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa 4111,4112 400-(160+240), 10 sav.
16.        260104103 Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa 1114 78-(38+40), 2 sav.